دایناسور

امروزه بیش از۵۰۰ نوع دایناسور شناخته شده است.

دایناسور ها در حدود ۱۸۰ میلیون سال پیش روی زمین ظاهر شده اند و قریب به۶۰ میلیون سال پیش منقرض شده اند،بنابراین دایناسور ها بسیار پیش از آنکه اولین انسان ها بر روی زمین گام بگذارند از بین رفته اند.

Related image

قد بلندترین دایناسوری که تاکنون شناخته شده،بیش از۴۵ متر طول دارد،یعنی به اندازه ی نصف طول زمین فوتبال و کوچکترین آن ها ۷۵ سانتی متر طول داشته است.

بیشتر بخوانید

روباه

روباه پس از مارگزیدگی برای سالم ماندن به گیاهی از نوع کاکتوس روی می آورد و با خوردن عصاره ی آن ((تریاق))و مالیدن آن بر روی زخم از این خطر نجات می یابد.

Image result for ‫روباه‬‎

روباه ها همه چیز را خاکستری می بینند.

بیشتر بخوانید