آسمان ابری در شب

dislike

ابرهای سطحی در آسمان
منظره آسمان و ابر زیبا

آسمان ابری در شب night clouds

عکس بسیار زیبا از آسمان ابری در شب تاریک و ماه نیمه روشن – عکس های زیبا و شگفت انگیز از آسمان شب با ابرهای درخشان و رویایی، تصاویر با کیفیت از ابرهای پراکنده در آسمون شب