آیت الله حسین نوری همدانی


فتوعکس

آیت الله حسین نوری همدانی nori hamadani

dislike

پوستر مذهبی ولایت فقیه
مرحوم محمد فاضل لنکرانی

پوستر مذهبی ولایت فقیه
مرحوم محمد فاضل لنکرانی

عکس حضرت آیت الله حسین نوری همدانی فعال سیاسی پیش از انقلاب ایران و از مراجع تقلید شیعه است – عکس های منتخب از چهره حضرت آیت الله حسین نوری همدانی مرجع تقلید شیعه – پوستر و تصویر آیت الله نوری همدانی