اتاقی رنگارنگ برای کودکان (۱۶ عکس)

این سازه مدرن و رنگارنگ در یک مدرسه در نزدیکی کادیز در جنوب اسپانیا
توسط معمار خولیو گوتیرز  طراحی ونصب شده است. رنگ های روشن و زنده این بنا
حس کنجکاوی و سرزندگی کودکان را بیدار میکند.شکل ساختار نشان میدهد که این
محل قطعا مکانی برای بازی و تفریح کودکان است.

 

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)

اتاقی رنگارنگ برای کودکان (16 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…