اثر سه بعدی خلاقانه (۸ عکس)

مجسمه ساز بروکلین مایکل مورفی است.آثار سه بعدی و آنامورفیک این هنرمند نیاز به تغییر چشم انداز برای درک کامل آن دارد. آثار وی به صورت گلوله های چوبی آویزان شده از سقف، که از کنار هم قرار گرفتن و تغییر زاویه دید قابل تشخیص میباشند.مورفی میگوید گذر ادراکی لحظه ایی اتفاق می افتد که تفسیر فرد از یک اتفاق به طور ناگهانی تغییر میکند.تغییر ادراکی زمانی رخ میدهد که آرایش به ظاهر پر هرج و مرج از ذرات سیاه و سفید به طور ناگهانی به یک تصویر گرافیکی سازمان یافته تبدیل میشود.

 

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)

آثار سه بعدی خلاقانه (8 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…