احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (۸ عکس)

معمولا پرندگان و گربه ها رابطه دوستانه ای با هم ندارند ولی یک گربه به نام دلا در حال تغییر دادن این واقعیت در درون خود است.او پس از یک ساعت یا کمی بیشتر از زمان زایمانش به بالای سر چند جوجه اردک رسید و به جای حمله به آنها ، این جوجه ها را به جعبه خود برد و به همراه نوزادان خود از آنها مراقبت کرد. صاحبان مزرعه می گویند این رفتار عجیب تنها به دلیل این بود که این گربه به تازگی زایمان کرده و سطح هورمون هایش تغییر کرده بود و اگر چند ساعت زود تر یا دیرتر این جوجه ها را می دید احتمالا آنها را به عنوان غذایی لذیذ می خورد.نکته جالب رفتار این گربه با اوردک هاست به طوری که مانند مادر واقعیشان آنها را به خط می کند و در باغ می چرخاند و همچنان هم رابطه خوبی با آنها دارد.

 

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)

احساس مادری یک گربه برای جوجه اردک ها ! (8 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…