استفاده از مورچه ها برای بخیه زدن زخم (۳ عکس)

در بخشی از آسیا، آفریقا و جنوب امریکا استفاده از مورچه ها به عنوان درمان زخم ها رایج است. در این درمان عجیب از مورچه ها برای بخیه زدن زخم استفاده می شود. ارتش مورچه های سرباز که با سر بزرگ خود شناخته شده اند با جدال بر سر گوشت شما و مبارزه با یک دیگر باعث بخیه خوردن زخم میشوند و خودشان در میان زخم کشته میشوند، البته درد آور بودن این درمان امری بدیهی است.

 

استفاده از مورچه ها برای بخیه زدن ضخم (3 عکس)

استفاده از مورچه ها برای بخیه زدن ضخم (3 عکس)

استفاده از مورچه ها برای بخیه زدن ضخم (3 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…