اسلحه کلت کمری با لیزر

dislike

تفنگ لیزری کور کننده پنتاگون
تجهیزات نظامی فوق سری امریکا

اسلحه کلت کمری با لیزر laser handgun

اسلحه کلت کمری مجهز به لیزر جهت نشانه گیری بهتر هدف – خوش دست ترین کلت کمری و هفت تیر با لیزر دور برد، پوستر و والپیپر های زیبا از اسلحه و تفنگ کمری مشکی ۲۰۱۵