اسکیت برد های هوایی ساخته شد (۵ عکس)

شرکت لکسوس که همه آن را با خودرو های لوکس و زیبایش می شناسیم در اقدامی جدید دست به ساخت hoverboard یا اسکیت برد های معلق در هوا زده و این کار را با استفاده از تکنولوژی هایی مانند ابر رسانا ها، نیتروژن مایع و آهن ربا های قوی انجام داده است.

 

اسکیت برد های هوایی ساخته شد (5 عکس)

اسکیت برد های هوایی ساخته شد (5 عکس)

اسکیت برد های هوایی ساخته شد (5 عکس)

اسکیت برد های هوایی ساخته شد (5 عکس)

اسکیت برد های هوایی ساخته شد (5 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…