الیگیتور اسنپینگ لاک پشت گاز تمساحی ( ۲ عکس)

زیست گاه آمریکای شمالی،لاکپشت گاز تمساحی در واقع بزرگترین لاکپشت آب های
شیرین در جهان است،که حداکثر اندازه اش به ۲۶ اینچ و ۶۶ سانتیمتر
میرسد.گوشتخوار است و در واقع هر آنچه که بتواند شکار می کند.وزنش ۱۰۰
کیلوگرم است.روی لاک این حیوان سه شیار محکم هست و بافت سر و گردنش زیر است
و لاکش چنان است که می تواند سرش را بلند کند.این لاک پشت آبی ساکن آب
تیره و کم جریان است و آنچنان بی حرکت است که روی لاکش جلبک سبز می شود و
بر استتار زمینه پر از برآمدگی اش می افزاید.
این لاک پشت ها پس از
رسیدن به بلوغ، به رشد خود ادامه می دهند. برخی از گونه های پیر که طولشان
بیش از ۷۶ سانتی متر و وزنشان بیش از ۹۱ کیلوگرم است، بزرگترین لاک پشت های
آبی آب شیرین ایالات متحده هستند.بین آوریل و ژوئن لانه سازی می کند و در
گودالی به شکل فلاسک که نزدیک آب حفر می کند ۱۵ تا ۵۰ تخم می گذارد. لاک
نوزادان در بدو تولد زبر است و غذایشان نیز از پیش فراهم شده است.

 

الیگیتور اسنپینگ لاک پشت گاز تمساحی ( 2 عکس)

الیگیتور اسنپینگ لاک پشت گاز تمساحی ( 2 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…