بازیگر زن نقش بانو دوک مان


فتوعکس

بازیگر زن نقش بانو دوک مان hong eun hee

dislike

پوستر شخصی هان هیو جو
بازیگر زن کره ای پارک جو می

پوستر شخصی هان هیو جو
بازیگر زن کره ای پارک جو می

هونگ ئون هی بازیگر کره جنوبی در مجموعه تلویزیونی تاجر پوسان در نقش می گیوم و در رویای فرمانروای بزرگ در نقش بانو دوک مان شناخته شد – عکس های شخصی و خصوصی هونگ ئون هی بازیگر خوشگل زن کره جنوبی