برج مار کبری آسیایی


فتوعکس

برج مار کبری آسیایی asian cobra tower

dislike

بنای تاریخی در پاریس
نمای داخلی هتل گلکسی ماکائو

بنای تاریخی در پاریس
نمای داخلی هتل گلکسی ماکائو

عکس برج مار کبری آسیایی با روکش طلا توسط معمار روسی به نام Vasily Klyukin که به شکل یک مار کبری ساخته شده است – جدیدترین طرح های معماری برج عجیب در جهان – عکس برجی به شکل مار کبری