بنر مذهبی وفات حضرت فاطمه معصومه


فتوعکس

بنر مذهبی وفات حضرت فاطمه معصومه vafat hazrat fatemeh masomeh

dislike

والپیپر میلاد امام جعفر صادق
والپیپر وفات حضرت فاطمه معصومه

والپیپر میلاد امام جعفر صادق
والپیپر وفات حضرت فاطمه معصومه

بنر بسیار زیبا و گرافیکی مخصوص روز وفات حضرت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر هفتمین امام شیعه و نجمه خاتون – پوسترها و والپیپر های جدید مذهبی اسلامی روز وفات حضرت فاطمه با عکس نوشته یا فاطمه معصومه و پس زمینه حرم ایشان در قم