بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین


فتوعکس

بهداد سلیمی وزنه بردار فوق سنگین behdad salimi

dislike

عکس کیانوش رستمی وزنه بردار
عکس مهره های بازی شطرنج

عکس کیانوش رستمی وزنه بردار
عکس مهره های بازی شطرنج

بهداد سلیمی کرد آسیابی وزنه‌ بردار ایرانی دسته فوق سنگین و دارنده رکورد یک‌ ضرب جهان و دارنده مدال طلای المپیک لندن – عکس های بهداد سلیمی وزنه بردار قائم شهری خوشحالی پس از بالا بردن وزنه – دانلود عکس های ورزشکاران المپیکی وزنه برداری ایران بهداد سلیمی