تاثیر مد در خیابان های آمریکا (۲۴ عکس)

مجله WWD که نام آن اختصار ” Women’s Wear Daily ”  است، یکی
از تاثیر گذار ترین نشریات در ضمینه مد است.نسخه آمریکایی این مجله مهم
ترین آنهاست که در یکی از پروژه های خود به عکاسی از رهگذران در خیابان های
معروف پرداخته و تاثیر مد بر لباس پوشیدن افراد را زیر ذره بین قرار داده
است. عکس های تهیه شده و چاپ شده در این پروژه بسیار جالب و دیدنی اند.

 

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)

تاثیر مد در خیابان های آمریکا (24 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…