تخم مرغ عجیب و غریب (۴ عکس)

کارول چاپلین کشاورزی از نیوزیلند است که اتفاق جالبی را به چشم خود مشاهده
کرده است. وی زمانی که برای جمع آوری تخم مرغ ها از مرغدانی رفته بود با
پدیده جالبی روبه رو شد.مرغ او تخم مرغی گذاشته بود که شکل و ظاهری عجیب و
خنده دار داشت. این قضیه او را بسیار متعجب  نموده بود، که تصمیم گرفت عکس
آن را منتشر کند.   

 

تخم مرغ عجیب و غریب (4 عکس)

تخم مرغ عجیب و غریب (4 عکس)

تخم مرغ عجیب و غریب (4 عکس)

تخم مرغ عجیب و غریب (4 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…