تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (۱۲ عکس)

Houtou Wan نام یک روستای کوچک ماهیگیری در یکی از جزایر کوچک چین است که پس از رها شدن توسط طبیعت پس گرفته شد.حانه ها لوازم و تمام دارایی هایی که در این روستا به جا مانده بود به طور بسیار جالب و فوق العاده ای با طبیعت ادغام شده و مناظری جذاب را به وجود آورده اند. البته این روستا نمونه کوچکی از مکان هایی است که در دهه گذشته به علت رونق های اقتصادی در شهر های بزرگ ، رها شدند و توسط طبیعت تصرف شدند.

 

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)

تصرف دهکده ای در چین توسط طبیعت ! (12 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…