تفنگ لیزری کور کننده پنتاگون

dislike

مسلسل دستی نیروهای امنیتی
اسلحه کلت کمری با لیزر

تفنگ لیزری کور کننده پنتاگون phasr usa military

تفنگ لیزری PHASR یک سلاح غیر کشنده است که در وزارت دفاع آمریکا توسعه پیدا کرده‌ است این تفنگ اشعه ضعیفی را به سوی دشمن می‌تاباند که موجب گیجی یا کوری موقت دشمن می شود