تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (۹ عکس)

نام Banksy در تاریخ هنر های خیابانی همیشه در یاد ها باقی می ماند. او جز اولین کسانی بود که از این هنر برای اهدافی همچون صلح طلبی استفاده کرد و آثارش جز معروف ترین نقاشی های خیابانی به حساب می آیند.اما هنرمندی به نام Butcher Billy آثار او را با شخصیت های معروف کارتونی جایگزین کرده و آثار جدید و جالبی خلق کرده است.

 

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)

تقلید از مشهور ترین نقاشی های خیابانی به سبک کارتونی (9 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…