تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (۸ عکس)

عکاس Marc Simon در سری پروژه جدید خود تصاویری از رعد و برق های مینیاتوری منتشر کرده، او با استفاده از سیم پیچ تسلا و مواد رسانا این پدید بسیار دیدنی و جالب را به تصویر کشیده است.

 

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)

تولید و عکاسی از رعد و برق های مینیاتوری (8 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…