تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (۶ عکس)

پیتون ها به شکارچیان همه چیز خوار معروفند.حتی میتوانند یک تمساح راببلعند
هرچند که شاید هضم تمساح طولانی تر صورت بگیرد، با این حال این پایتون
آفریقایی اشتباه بزرگی مرتکب شده و با بلعیدن یک جوجه تیغی هم معده و هم
خودش را نابود کرده است.

 

تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (6 عکس)

تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (6 عکس)

تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (6 عکس)

تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (6 عکس)

تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (6 عکس)

تیغ هایی که باعث مرگ پیتون شد (6 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…