تیپ گلزار در فیلم سلام بمبئی


فتوعکس

تیپ گلزار در فیلم سلام بمبئی golzar dar salam bambaei

dislike

محمدرضا گلزار در گل یخ
گلزار و دیا میرزا در سلام بمبئی

محمدرضا گلزار در گل یخ
گلزار و دیا میرزا در سلام بمبئی

تیپ و گریم محمدرضا گلزار در فیلم سلام بمبئی با کوله پشتی یک طرفه – عکس های جدید منتشر شده از بازی محمد رضا گلزار در فیلم ایرانی هندی سلام بمبئی – عکس گلزار در فیلم بالیوودی