دایناسور آمارگاسور

توضیح عکس :
دایناسور آمارگاسور یکی از گونه های دایناسور دوره کرتاسه با طول ۱۰ متر و وزن متوسط ۲ و نیم تن می باشد – عکس های دایناسور های دوره کرتاسه با برآمدگی های پشت گردن و بدن – تصاویر شبیه سازی شده کامپیوتری و گرافیکی از دایناسور آمارگاسور

کلمات کلیدی عکس :
عکس های دایناسور های بزرگ دوران کرتاسه – عکس دایناسور آمارگاسور بزرگ – تصاویر شبیه سازی شده کامپیوتری از دایناسور های بزرگ آمارگاسور یال دار
aks dainasor shabih sazi shode ba computer amargasaurus – aks heivanat va mojodat doran kertaseh – wallpaper of amargasaurus dinosaurs – nhdkhs,v