دکتر علی لاریجانی


فتوعکس

دکتر علی لاریجانی doctor ali larijani

dislike

دکتر محمود احمدی نژاد
روحانی رئیس جمهور ایران

دکتر محمود احمدی نژاد
روحانی رئیس جمهور ایران

دکتر علی لاریجانی متولد ۱۳۳۶ در نجف اشرف فرزند مرحوم حضرت آیت الله العظمی میرزا هاشم آملی از مراجع عظام تقلید می باشد – عکس دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی