دیدنی های امروز / اسلحه به سمت یک زن گرسنه

دیدنی های امروز / اسلحه به سمت یک زن گرسنه
تظاهرات بازماندگان فیلیپینی کهن سال جنگ دوم جهانی دوم در مقابل سفارت ژاپن در
مانیل در شصت و ششمین سالگرد پایان این جنگ

بازماندگان فیلیپینی

 

مزار شریف افغانستان

مزار شریف

 

یک مرد بورس باز در بازار بورس تایپه مشغول خوردن ناهار همزمان با تماشای تابلوی
نوسانات شاخص سهام بورس

 

حمل نارگیل از سوی یک نوجوان هندی در دریاچه ای در شهر احمد آباد هند

نوجوان هندی

 

تحویل رسمی سفارت لیبی در لندن به اعضای شورای انتقالی لیبی و شادمانی از برافراشتن
پرچم سابق این کشور بر سر در این سفارت خانه

سفارت لیبی در لندن

 

خمیس قذافی یکی از فرزندان قذافی که شایعه کشته شدنش منتشر شده بود. تلویزیون دولتی
لیبی با پخش این تصاویر جدید از وی این شایعه را تکذیب کرد . خمیس در حال بازدید از
بیمارستانی در طرابلس است که مصدومان حملات ناتو در آن نگهداری می شوند

خمیس قذافی

 

توزیع افطار بین روزه داران هندی در دهلی

روزه داران هندی

 

دانش آموزان مدرسه ابتدایی در روستای “باسی کالان ” در جامو هند پس از اینکه مدرسه
شان گرفتار سیلاب شد نیمکت های خود را به بیرون مدرسه منتقل می کنند

سیلاب

 

یخ زدگی یک تلسکوپ که بر فراز کوه “زوگس پیتز” (بلندترین قله آلمان) قرار دارد

تلسکوپ یخ زده

 

طبال مشغول بیدار کردن روزه داران برای خوردن سحری در شهر قدس

طبال

 

صف دریافت آب در اردوگاه سازمان ملل در مرز کنیا و سومالی

اردوگاه سازمان ملل

 

یک مامور دولت سومالی اسلحه را به سمت یک زن سومالیایی گرفته. مردم قحطی زده سومالی
پس از شنیدن رسیدن کمک های بین المللی به بیمارستانی در موگادیشو دروازه ورودی آن
را شکسته و وارد محوطه آن شدند

مردم قحطی زده سومالی

 

یکی از حامیان یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق بازداشت شده اوکراین در تجمع اعتراضی
مقابل دادگاه کی یف

دادگاه کی یف

 

جمع آوری انگور در فرانسه

جمع آوری انگور

 

شنای کودکان در سیلاب شهر کلکته هند

شنای کودکان

 

شهروند کنیایی منتظر دریافت امداد پزشکی در مقابل یک مرکز درمانی روی زمین خوابیده
است

زن کنیایی

 

دیدنی های امروز / اسلحه به سمت یک زن گرسنه

دیدنی های امروز / اسلحه به سمت یک زن گرسنه
تظاهرات بازماندگان فیلیپینی کهن سال جنگ دوم جهانی دوم در مقابل سفارت ژاپن در
مانیل در شصت و ششمین سالگرد پایان این جنگ

بازماندگان فیلیپینی

 

مزار شریف افغانستان

مزار شریف

 

یک مرد بورس باز در بازار بورس تایپه مشغول خوردن ناهار همزمان با تماشای تابلوی
نوسانات شاخص سهام بورس

 

حمل نارگیل از سوی یک نوجوان هندی در دریاچه ای در شهر احمد آباد هند

نوجوان هندی

 

تحویل رسمی سفارت لیبی در لندن به اعضای شورای انتقالی لیبی و شادمانی از برافراشتن
پرچم سابق این کشور بر سر در این سفارت خانه

سفارت لیبی در لندن

 

خمیس قذافی یکی از فرزندان قذافی که شایعه کشته شدنش منتشر شده بود. تلویزیون دولتی
لیبی با پخش این تصاویر جدید از وی این شایعه را تکذیب کرد . خمیس در حال بازدید از
بیمارستانی در طرابلس است که مصدومان حملات ناتو در آن نگهداری می شوند

خمیس قذافی

 

توزیع افطار بین روزه داران هندی در دهلی

روزه داران هندی

 

دانش آموزان مدرسه ابتدایی در روستای “باسی کالان ” در جامو هند پس از اینکه مدرسه
شان گرفتار سیلاب شد نیمکت های خود را به بیرون مدرسه منتقل می کنند

سیلاب

 

یخ زدگی یک تلسکوپ که بر فراز کوه “زوگس پیتز” (بلندترین قله آلمان) قرار دارد

تلسکوپ یخ زده

 

طبال مشغول بیدار کردن روزه داران برای خوردن سحری در شهر قدس

طبال

 

صف دریافت آب در اردوگاه سازمان ملل در مرز کنیا و سومالی

اردوگاه سازمان ملل

 

یک مامور دولت سومالی اسلحه را به سمت یک زن سومالیایی گرفته. مردم قحطی زده سومالی
پس از شنیدن رسیدن کمک های بین المللی به بیمارستانی در موگادیشو دروازه ورودی آن
را شکسته و وارد محوطه آن شدند

مردم قحطی زده سومالی

 

یکی از حامیان یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق بازداشت شده اوکراین در تجمع اعتراضی
مقابل دادگاه کی یف

دادگاه کی یف

 

جمع آوری انگور در فرانسه

جمع آوری انگور

 

شنای کودکان در سیلاب شهر کلکته هند

شنای کودکان

 

شهروند کنیایی منتظر دریافت امداد پزشکی در مقابل یک مرکز درمانی روی زمین خوابیده
است

زن کنیایی

 

دیدنی های امروز / اسلحه به سمت یک زن گرسنه

دیدنی های امروز / اسلحه به سمت یک زن گرسنه
تظاهرات بازماندگان فیلیپینی کهن سال جنگ دوم جهانی دوم در مقابل سفارت ژاپن در
مانیل در شصت و ششمین سالگرد پایان این جنگ

بازماندگان فیلیپینی

 

مزار شریف افغانستان

مزار شریف

 

یک مرد بورس باز در بازار بورس تایپه مشغول خوردن ناهار همزمان با تماشای تابلوی
نوسانات شاخص سهام بورس

 

حمل نارگیل از سوی یک نوجوان هندی در دریاچه ای در شهر احمد آباد هند

نوجوان هندی

 

تحویل رسمی سفارت لیبی در لندن به اعضای شورای انتقالی لیبی و شادمانی از برافراشتن
پرچم سابق این کشور بر سر در این سفارت خانه

سفارت لیبی در لندن

 

خمیس قذافی یکی از فرزندان قذافی که شایعه کشته شدنش منتشر شده بود. تلویزیون دولتی
لیبی با پخش این تصاویر جدید از وی این شایعه را تکذیب کرد . خمیس در حال بازدید از
بیمارستانی در طرابلس است که مصدومان حملات ناتو در آن نگهداری می شوند

خمیس قذافی

 

توزیع افطار بین روزه داران هندی در دهلی

روزه داران هندی

 

دانش آموزان مدرسه ابتدایی در روستای “باسی کالان ” در جامو هند پس از اینکه مدرسه
شان گرفتار سیلاب شد نیمکت های خود را به بیرون مدرسه منتقل می کنند

سیلاب

 

یخ زدگی یک تلسکوپ که بر فراز کوه “زوگس پیتز” (بلندترین قله آلمان) قرار دارد

تلسکوپ یخ زده

 

طبال مشغول بیدار کردن روزه داران برای خوردن سحری در شهر قدس

طبال

 

صف دریافت آب در اردوگاه سازمان ملل در مرز کنیا و سومالی

اردوگاه سازمان ملل

 

یک مامور دولت سومالی اسلحه را به سمت یک زن سومالیایی گرفته. مردم قحطی زده سومالی
پس از شنیدن رسیدن کمک های بین المللی به بیمارستانی در موگادیشو دروازه ورودی آن
را شکسته و وارد محوطه آن شدند

مردم قحطی زده سومالی

 

یکی از حامیان یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق بازداشت شده اوکراین در تجمع اعتراضی
مقابل دادگاه کی یف

دادگاه کی یف

 

جمع آوری انگور در فرانسه

جمع آوری انگور

 

شنای کودکان در سیلاب شهر کلکته هند

شنای کودکان

 

شهروند کنیایی منتظر دریافت امداد پزشکی در مقابل یک مرکز درمانی روی زمین خوابیده
است

زن کنیایی