رود خانه ای پر از کف در برزیل (۵ عکس)

رودخانه Tiete در شهر سائوپائولو در کشور برزیل کف های ابر شکل با بویی بد همراه خود آورده و در شهرپخش شده اند. این پدیده تعجب مردم شهر را برانگیخته است. مسئولین در حال بررسی موضوع هستند.

 

شهری در ابرها (5 عکس)

شهری در ابرها (5 عکس)

شهری در ابرها (5 عکس)

شهری در ابرها (5 عکس)

شهری در ابرها (5 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…