زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (۷ عکس)

محبوبیت جغد ها روز به روز در حال افزایش است تا جایی که بعضی افراد این حیوانات زیبا را به عنوان حیوان خانگی خود نگهداری می کنند.در یک کافی شاپ در شهر اوزاکا ، ژاپن یک جوجه جغد به نام Fuku و یک بچه گربه به نام Marimo در کنار یک دیگر زندگیمی کنند و نماد تبلیغاتی این کافیشاپ شده اند.

 

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)

زندگی گربه و جغد در یک کافی شاپ ژاپنی (7 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…