زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا (۱۰ عکس)

عکاس جیمز Mollison
برای نشان دادن تفاوت میان سیستم آموزش و پرورش کشورهای مختلف در جهان این
عکس ها را از حیاط مدارس در کشورهای پیشرفته و یا جهان سوم گرفته است.هدف و
قصد این عکاس نشان دادن قدرت ثروت و پیشرفت و همچنین فقر و یا عقب ماندگی
بروی نظام آموزشی کشورها است.

 

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)

زنگ تفریح در مدارس کشورهای دنیا  (10 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…