ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (۱۳ عکس)

هنرمندی با نام Clive Maddison خالق مجسمه هایی بسیار زیبا و پیچیده از درختان است. این این مجسمه ها را تنها با استفاده از سیم ساخته است.او مجسمه های خود را با جزئیات فراوانی مانند برگ ها و ریشه ها ساخته است که ازش آثارش را چندین برابر کرده اند.

 

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)

ساخت مجسمه هایی دقیق و زیبا از درختان با سیم (13 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…