سرزمین عجایب در نقاشی (۷ عکس)

 Cinzia Bolognesi 
هنرمند خلاق میگوید همیشه از کودکی علاقه مند به کارتون آلیس در سرزمین
عجایب بوده و همیشه در ذهنش سرزمین عجایب را به عنوان یک محل پر از گل تصور
می کرده است.او بزودی متوجه استعداد زیادش در زمینه تلفیق قصه و داستانها
با اشیاء  واقعی شد.

 

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)

سرزمین عجایب در نقاشی (7 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…