سواری گرفتن کلاغ از عقاب !! (۵ عکس)

پس از عکاسی از راسویی که بر پشت یک دارکوب سوار شده بود (می توانید این مطلب را در اینجا مشاهده کنید) انگار سواری های عجیب در طبیعت مد شده است. این بار عکاسی از کالیفرنیا با نام Phoo Chan از منظره ای عکس گرفته است که در آن یک کلاغ در حال سواری گرفتن از یک عقاب است.البته این اتفاق چند ثانیه بیشتر طول نکشیده اما او موفق به عکاسی از آن شده است.

 

سواری گرفتن کلاغ از عقاب !! (5 عکس)

سواری گرفتن کلاغ از عقاب !! (5 عکس)

سواری گرفتن کلاغ از عقاب !! (5 عکس)

سواری گرفتن کلاغ از عقاب !! (5 عکس)

سواری گرفتن کلاغ از عقاب !! (5 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…