سوره مبارک کوثر


فتوعکس

سوره مبارک کوثر soreh kosar

dislike

ایام فاطمیه
پوستر مخصوص روز زن و مادر

ایام فاطمیه
پوستر مخصوص روز زن و مادر

عکس زیبا از متن کامل عربی سوره کوثر که در شأن حضرت فاطمه و فرزندان او نازل شده‌ است – انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر – متن زیبای سوره قرآنی کوثر در شان حضرت فاطمه زهرا