سگ نژاد اکیتا اینو


فتوعکس

dislike

توله سگ های پاپی بامزه
سگ سیاه نژاد ژرمن شپرد

توله سگ های پاپی بامزه
سگ سیاه نژاد ژرمن شپرد

والپیپر زیبا از سگ نژاد اکیتا اینو، این نوع سگ در ژاپن به عنوان سگ شکاری، سگ گارد و سگ پلیس استفاده می شود – عکس های منتخب از سگ های شکاری و سگ پلیس نژاد اکیتا اینو حنایی رنگ خوشگل