سید محمدحسین بهجت تبریزی


فتوعکس

سید محمدحسین بهجت تبریزی shahriyar behjat tabrizi

dislike

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج
علی‌ اکبر دهخدا

علی اسفندیاری مشهور به نیما یوشیج
علی‌ اکبر دهخدا

سید محمدحسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار (پیش از آن بهجت) شاعر ایرانی اهل آذربایجان بود که به زبان‌ های ترکی آذربایجانی و فارسی شعر سروده است – عکس های قدیمی محمدحسین بهجت متخلص به شهریار