شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (۹ عکس)

برای بسیاری از طرفداران مجموعه فیلم های جنگ ستارگان داشتن شمشیر های لیزری یک آرزو محسوب میشود که اکنون به واقعیت تبدیل شده. شرکت ” Saber Forge ” این رویا را به حقیقت تبدیل کرده و با تکنولوژی های خاص این شمشیر های لیزری را تولید کرده. این شرکت همچنین برنامه ای ترتیب داده تا علاقمندان خود بتوانند شمشیر خاص و منحصر به فرد خود را به طور اختصاصی سفارش دهند.

 

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)

شمشیر های واقعی جنگ ستارگان تولید شد (9 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…