صحنه تصادف باورنکردنی (۹ عکس)

در یپتروپاولوفسک-کامچاتسکی در روسیه ،یک دستگاه ماشین در حال تعقیب با سرعت بالا از جاده منحرف شده و با یک درخت برخورد نموده و پس از  اصابت با سقف یک ون یخی رنگ به بالکن طبقه دوم ساختمان مقابلش برخورد و در نهایت به صورت واژگون بروی زمین سقوط میکند.در این تصادف به غیر از خسارات زیادی که به ماشین وارد شد، پنجره منزل مورد نظر هم  که ماشین با بالکن آن طبقه اصابت کرده نیز شکسته می شود.

 

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)

صحنه تصادف باورنکردنی (9 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…