طراحی های طبیعی با خودکار (۲۳ عکس)

هنرمند آفریقایی Enam Bosokah
پرتره هایی باورنکردنی با استفاده از خودکار خلق نموده است. وی تمام عشق و
استعداد خود را برای به تصویر در آوردن این آثار زیبا به کار برده است.
طراحی های او شامل رهبران جهان،نویسندگان،زوج ها و همچنین کودکان میباشد.

 

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)

طراحی های طبیعی با خودکار (23 عکس)


لطفا کمی صبر کنید…