طعم زندگی در برج‌های جنگلی! + تصویر

طعم زندگی در برج‌های جنگلی! + تصویر
جنگلهای عمودی، ابزاری برای بقای محیط‌ زیست شهرهای امروزی اروپا محسوب می‌شوند

به گزارش ایسنا، یک شرکت معماری ایتالیایی امیدوار است تا با پروژه «جنگل
عمودی» خود بتواند پوشش گیاهی را با معماری شهری ادغام کند.


شرکت معماری استفانو بوئری، مستقر در شهر میلان دست به طراحی یک مدل زده که
می‌تواند با پرورش جنگلهای هوایی به احیای جنگل و بومی‌ سازی کلانشهرها کمک
کند.

به گفته بوئری، جنگلهای عمودی، ابزاری برای بقای محیط‌ زیست شهرهای امروزی
اروپا محسوب می‌شوند.

قرار است اولین جنگلهای عمودی در شهر میلان ایجاد شوند و برنامه ساخت دو
برج مسکونی در حال حاضر طرح شده است. این برجها که ۱۱۰ و ۷۶ متری هستند،
مامن بیش از ۹۰۰ گونه درخت بوده که این میزان بدون احتساب طیف گسترده‌ای از
درختچه‌ها و بوته‌های گل است.

 

 

ایده اولیه آن است که در صورت کنار گذاشتن ساختمان، میزان درخت لازم برای
ایجاد یک جنگل بر روی سطح زمین باید با میزان حاضر بر روی این ساختمانها
برابر باشد. در واقع میزان سطح لازم برای کاشت این درختها، حدود ۱۰ هزار
متر مربع در حالت عمودی خواهد بود.

 

 

این پروژه همچنین به کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها کمک خواهد کرد. این امر
با کمک درختان درایجاد رطوبت، جذب دی‌اکسیدکربن و ذرات گرد و غبار و همچنین
تولید اکسیژن به دست خواهد آمد. این امر به افزایش کیفیت زندگی ساکنان این
ساختمانها کمک کرده و همچنین سایبانی برای جلوگیری قرار گرفتن این
ساختمانها در معرض تابشها و آلاینده‌های صوتی ایجاد خواهد کرد.

همچنین در این ساختمانها، سیستمهای آبیاری و فیلترینگ نصب خواهد شد که به
بازیافت آب خاکستری رنگ برای نگهداری از گیاهان خواهد پرداخت. سلولهای
خورشیدی فتووالتائیک نیز به مشارکت خودکفایی انرژی ساختمان کمک خواهد کرد.

هزینه ساخت این جنگلهای عمودی در حدود ۸۷ میلیون دلار بوده و ساخت آنها،
مرحله اول پروژه پیشنهادی شرکت بیومیلانو برای ساخت یک کمربند سبز در اطراف
شهر میلان است.
 

 

www.tabnak.ir

طعم زندگی در برج‌های جنگلی! + تصویر

طعم زندگی در برج‌های جنگلی! + تصویر
جنگلهای عمودی، ابزاری برای بقای محیط‌ زیست شهرهای امروزی اروپا محسوب می‌شوند

به گزارش ایسنا، یک شرکت معماری ایتالیایی امیدوار است تا با پروژه «جنگل
عمودی» خود بتواند پوشش گیاهی را با معماری شهری ادغام کند.


شرکت معماری استفانو بوئری، مستقر در شهر میلان دست به طراحی یک مدل زده که
می‌تواند با پرورش جنگلهای هوایی به احیای جنگل و بومی‌ سازی کلانشهرها کمک
کند.

به گفته بوئری، جنگلهای عمودی، ابزاری برای بقای محیط‌ زیست شهرهای امروزی
اروپا محسوب می‌شوند.

قرار است اولین جنگلهای عمودی در شهر میلان ایجاد شوند و برنامه ساخت دو
برج مسکونی در حال حاضر طرح شده است. این برجها که ۱۱۰ و ۷۶ متری هستند،
مامن بیش از ۹۰۰ گونه درخت بوده که این میزان بدون احتساب طیف گسترده‌ای از
درختچه‌ها و بوته‌های گل است.

 

 

ایده اولیه آن است که در صورت کنار گذاشتن ساختمان، میزان درخت لازم برای
ایجاد یک جنگل بر روی سطح زمین باید با میزان حاضر بر روی این ساختمانها
برابر باشد. در واقع میزان سطح لازم برای کاشت این درختها، حدود ۱۰ هزار
متر مربع در حالت عمودی خواهد بود.

 

 

این پروژه همچنین به کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها کمک خواهد کرد. این امر
با کمک درختان درایجاد رطوبت، جذب دی‌اکسیدکربن و ذرات گرد و غبار و همچنین
تولید اکسیژن به دست خواهد آمد. این امر به افزایش کیفیت زندگی ساکنان این
ساختمانها کمک کرده و همچنین سایبانی برای جلوگیری قرار گرفتن این
ساختمانها در معرض تابشها و آلاینده‌های صوتی ایجاد خواهد کرد.

همچنین در این ساختمانها، سیستمهای آبیاری و فیلترینگ نصب خواهد شد که به
بازیافت آب خاکستری رنگ برای نگهداری از گیاهان خواهد پرداخت. سلولهای
خورشیدی فتووالتائیک نیز به مشارکت خودکفایی انرژی ساختمان کمک خواهد کرد.

هزینه ساخت این جنگلهای عمودی در حدود ۸۷ میلیون دلار بوده و ساخت آنها،
مرحله اول پروژه پیشنهادی شرکت بیومیلانو برای ساخت یک کمربند سبز در اطراف
شهر میلان است.
 

 

www.tabnak.ir

طعم زندگی در برج‌های جنگلی! + تصویر

طعم زندگی در برج‌های جنگلی! + تصویر
جنگلهای عمودی، ابزاری برای بقای محیط‌ زیست شهرهای امروزی اروپا محسوب می‌شوند

به گزارش ایسنا، یک شرکت معماری ایتالیایی امیدوار است تا با پروژه «جنگل
عمودی» خود بتواند پوشش گیاهی را با معماری شهری ادغام کند.


شرکت معماری استفانو بوئری، مستقر در شهر میلان دست به طراحی یک مدل زده که
می‌تواند با پرورش جنگلهای هوایی به احیای جنگل و بومی‌ سازی کلانشهرها کمک
کند.

به گفته بوئری، جنگلهای عمودی، ابزاری برای بقای محیط‌ زیست شهرهای امروزی
اروپا محسوب می‌شوند.

قرار است اولین جنگلهای عمودی در شهر میلان ایجاد شوند و برنامه ساخت دو
برج مسکونی در حال حاضر طرح شده است. این برجها که ۱۱۰ و ۷۶ متری هستند،
مامن بیش از ۹۰۰ گونه درخت بوده که این میزان بدون احتساب طیف گسترده‌ای از
درختچه‌ها و بوته‌های گل است.

 

 

ایده اولیه آن است که در صورت کنار گذاشتن ساختمان، میزان درخت لازم برای
ایجاد یک جنگل بر روی سطح زمین باید با میزان حاضر بر روی این ساختمانها
برابر باشد. در واقع میزان سطح لازم برای کاشت این درختها، حدود ۱۰ هزار
متر مربع در حالت عمودی خواهد بود.

 

 

این پروژه همچنین به کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها کمک خواهد کرد. این امر
با کمک درختان درایجاد رطوبت، جذب دی‌اکسیدکربن و ذرات گرد و غبار و همچنین
تولید اکسیژن به دست خواهد آمد. این امر به افزایش کیفیت زندگی ساکنان این
ساختمانها کمک کرده و همچنین سایبانی برای جلوگیری قرار گرفتن این
ساختمانها در معرض تابشها و آلاینده‌های صوتی ایجاد خواهد کرد.

همچنین در این ساختمانها، سیستمهای آبیاری و فیلترینگ نصب خواهد شد که به
بازیافت آب خاکستری رنگ برای نگهداری از گیاهان خواهد پرداخت. سلولهای
خورشیدی فتووالتائیک نیز به مشارکت خودکفایی انرژی ساختمان کمک خواهد کرد.

هزینه ساخت این جنگلهای عمودی در حدود ۸۷ میلیون دلار بوده و ساخت آنها،
مرحله اول پروژه پیشنهادی شرکت بیومیلانو برای ساخت یک کمربند سبز در اطراف
شهر میلان است.
 

 

www.tabnak.ir