عبدالله جوادی آملی


فتوعکس

عبدالله جوادی آملی abdollah javadi amoli

dislike

آیت الله ناصر مکارم شیرازی
عکس امام خمینی و خامنه ای

آیت الله ناصر مکارم شیرازی
عکس امام خمینی و خامنه ای

آیت الله عبدالله جوادی آملی فیلسوف، متأله، فقیه، اندیشمند، مفسر قرآن و مدرس حوزه علمیه قم و از مراجع تقلید شیعه ایرانی است – عکس پورتره از حضرت آیت الله جوادی آملی مرجع تقلید شیعه – تصاویر عبدالله جوادی آملی