عشق و محبت را از این حیوانات بیاموزید ! (عکس)


برای مشاهده عکس هایی حول محور عشق و محبت در میان حیوانات تهیه شده توسط سایت میک به ادامه مطلب مراجعه کنید ..

sweet ducks

محبت از نوع جوجه مرغابی !!

sweet couple lions

حتی خشن ترین حیوانات نیز بوی محبت را استشمام می کنند..

sweet couple frogs

مهم نیست که همیشه لب های قرمزی وجود داشته باشند!

sweet couple puppies

گاهی باید از سگ ها نیز آموخت!

sweet couples monkeys

خوشکلی هم همیشه شرط نیست!

sweet couple

بینی و دماغ عمل شده هیچ وقت جای محبت رو نمی گیره !!

sweet couple

حتی با بعضی دشمنان هم می شه مدارا کرد!!

sweet couple

مهم در سرما و گرما با هم بودنه! نه با وزش یک باد نا بهنگام جدا شدن!
sweet couple

و همیشه لازم نیست با حرّافی و چاپلوسی محبت رو نشون داد!

sweet couple

مهم نیست چه رنگی هستی مهم اینه که بی رنگ و بو عشق بورزی!

sweet couple
حتی می شه بی جهت شاد بود و عشق ورزید..

sweet couple

چه کوچک و چه بزرگ مهم اینه که دلت به وسعت دریا باشه..

sweet couple
البته دقت کنید که باید همیشه به هم اومدن رو هم در نظر داشت!

sweet couple

و … !!

sweet couple
هیچ وقت کوچولو ها روفراموش نکنید حتی اگه مال شما نباشند!!

sweet couple

زندگی پرتگاه هایی داره که نباید تو جو زدگی عشق و … فراموششون کرد!

sweet couple
البته مراقب ۱۱۰ و قل و زنجیر هم باشید !!!

sweet couple

هیچ وقت سعی نکنید با مکر و نیرنگ محبت کنید حتی اگه خدای مکارها باشید!

sweet couple
یکم هم جنبه داشته باشید بد نیستا !!

sweet couple
زیاد الهی بمیرم و فدات شم هم نگید ..!!

sweet couple
درسته اندام و هیکل خیلی مهم نیست ولی خیلی پر رو نشید …!!

sweet couple
به خاطر زشتی و خوشکلی هم صداقت رو فراموش نکنید و قهر نکنید چون اینه که زشته !

sweet couple
همیشه منتظر نباشید طرفتون با اسب سفید بیاد چون ممکنه خر هم نداشته باشه!!

sweet couple
قبل از غیرتی شدن هم جوانب کار رو خوب بسنجید …!

sweet couple

پا تو کفش بزرگتر ها نکنید چه برسه به اینکه پا تو چیزای خطرناکترش بذارید !!

sweet couple

و به یاد داشته باشید کوچولوهایی در راهند …!!
تهیه توسط وبسایت میک