عنکبوت طاووسی یا پیکاک

dislike

عنکبوت ماکرو
عنکبوت بزرگ و ترسناک

عنکبوت طاووسی یا پیکاک peacock spider

عنکبوت پیکاک یا عنکبوت طاووسی عنکبوت‌ هایی از سرده طاووسیان هستند که به تیره عنکبوت‌ های جهنده تعلق دارند – عکس جالب و زیبا از عنکبوت طاووسی خوشگل و رنگارنگ، عجایب حشرات جهان