عکس آلبرت آینشتاین


فتوعکس

عکس آلبرت آینشتاین albert enistein

dislike

بیل گیتس موسس مایکروسافت
عکس دکتر محمود حسابی

بیل گیتس موسس مایکروسافت
عکس دکتر محمود حسابی

آلبرت آینشتاین در آلمانی آینشتاین و در انگلیسی آینستاین و در فارسی معروف به اینشتین، انیشتین یا اینشتین فیزیک‌ دان نظری آلمانی بود او بیشتر به خاطر نظریّه نسبیت شهرت دارد – عکس جالب از البرت انیشتین