عکس انبردست چند کاره

dislike

عکس قیچی خیاطی
عکس پیپ یا چپق

عکس انبردست چند کاره pliers image

عکس انبردست چند کاره – انبردست وسیله‌ ای است که از دو اهرم با یک محور تشکیل شده است، تصویر انبردست با پس زمینه سفید مخصوص طراحی، عکس انبردست ابزار پرکاربرد