عکس بزهای نر شاخدار

توضیح عکس :
عکس بزهای کوهی نر وحشی با شاخ های کلفت و بزرگ در کوهستان – زیباترین پس زمینه ها و والپیپر ها از بز ها و قوچ های شاخ دار وحشی در کوهستان – تصاویر منخب ار حیوانات و بزهای کوهستان

کلمات کلیدی عکس :
عکس بز های نر کوهی با شاخ های بزرگ – قوچ های نر بالغ در کوهستان و حیات وحش – عکس حیوانات وحشی و قوچ های بزرگ – بزهای شاخدار وحشی
aks boz shakh dar vahshi – tasvir gosh ha dar kohestan – tasavir montakhab az heivanat va goch ha – u;s r,] ,pad kv ;,id – tasavir bozha – goat animal