عکس جوجه تیغی

توضیح عکس :
عکس جوجه تیغی بانمک و بامزه – تصویر با کیفیت از حیوان جوجه تیغی یا خارپشت با تیغ هایی در پشت – خارپشت یا جوجه تیغی به‌ وسیله خارهای که بر پشتش قرار دارد از خود دفاع می‌ کند

کلمات کلیدی عکس :
عکس های بازمه از حیوانات – تصویر جوجه تیغی کوچولو و بانمک – عکس خارپشت با کیفیت بالا – حیوانات تیغ دار – عکس استطار و دفاع از خود حیوانات – جوجه تیقی
aks jojeh tigi – image and picture of hefgehod – u;s [,[i jdyd dh ohvaj – tasvir ba keifiat az gogeh tighi bamazeh – aks kharposht tig dar banamk