عکس خروس

توضیح عکس :
عکس خروس در حال آواز خوانی روی چمنزار – تصویر زیبا از پرنده خروس سفید با دم سیاه در حال آواز خواندن در صبح زود – عکس های منتخب از پرنده های اهلی و مرغ و خروس – تصویر از بانگ خروس

کلمات کلیدی عکس :
عکس مرغ و خروس محلی – عکس های جالب از خروس ها – حیوانات و پرندگان اهلی – خورس در حاب گوگلی گوگو – عکس آواز خواندن خروس در روی علف و چمنزار
aks khoros dar hal avaz khandan – wallpaper of cock scream song – u;s ov,s nv phg H,hc o,hknk – morg va khoros – bang khoros dar sobh zod – khooros