عکس درگیری فیل با کفتارها


فتوعکس

عکس درگیری فیل با کفتارها nabard fil ba kaftar

dislike

فیل افریقای
عکس فیل بزرگ از روبرو

فیل افریقای
عکس فیل بزرگ از روبرو

عکس جالب از نبر فیل بزرگ افریقایی رم کرده با کفتارهای وحشی – عکس های زیبا از راز بقا و جنگ و درگیری میان حیوانات حیات وحش افریقا – تصاویر مبارزه و جنگ فیل عصبانی با کفتار های وحشی و لاشخور – تصاویر شکار لحظه ها از مبارزه و درگیری حیوانات حیات وحش