عکس دکتر محمود حسابی

توضیح عکس :
سید محمود حسابی با نام اصلی محمود خان میرزا حسابی معروف به پروفسور حسابی فیزیکدان، سناتور، وزیر آموزش و پرورش و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران بود – آخرین عکس دکتر محمود حسابی

کلمات کلیدی عکس :
تصاویر منتخب از عکس های پروفسور حسابی – سایت تصاویر و عکس های دکتر حسابی – پروفسر حسابی چه کسی بود؟ – عکس های پرفسر محمود حسابی
aks pofosor hesabi – doctor mahmod hesabi – weblog va site tarafdaran porfosor mahmoud hessabi – u;s n;jv lpl,n pshfd – seyed mahmod hesabi