عکس سخنرانی آیت الله رفسنجانی


فتوعکس

عکس سخنرانی آیت الله رفسنجانی ayat allah hashemi rafsanjani

dislike

دکتر حسن روحانی
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

دکتر حسن روحانی
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

عکس های منتخب از سخنرانی مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یکی از شخصیت های برجسته زمان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران – تصاویر با کیفیت از حضرت آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در حال سخنرانی