عکس شهید سید محمد بهشتی


فتوعکس

عکس شهید سید محمد بهشتی aks shahid beheshti

dislike

پوستر مذهبی ولایت فقیه
عکس شهید سید مرتضی آوینی

پوستر مذهبی ولایت فقیه
عکس شهید سید مرتضی آوینی

سید محمد حسینی بهشتی معروف به شهید بهشتی، سیاست‌ مدار و فقیه ایرانی و نظریه‌ پرداز ولایت فقیه بود که نقش بسیار مهمی در تشکیل جمهوری اسلامی ایران داشت – عکس چهره دکتر سید محمد بهشتی